Typ ZVs

Zbiorniki pionowe na stalowym stojaku

Zbiorniki pionowe do magazynowania substancji chemicznych doskonale sprawdzają  się w najtrudniejszych warunkach, jakie panują w różnych dziedzinach przemysłu.   Ze względu na różnorodność mieszanin chemicznych oraz odmienność warunków eksploatacyjnych każdorazowo dokonujemy doboru materiału do specyfiki pracy urządzenia. Kontakty z najlepszymi producentami żywic pozwalają nam na sprawdzenie odporności tworzywa na dowolne mieszaniny chemiczne zadane przez użytkownika.

Każde zbiorniki pionowe na ciecze ŻRĄCE standardowo wyposażone są w:

* uchwyty transportowe

* wewnętrzną wykładkę chemoodporną

Zbiorniki pionowe TROKOTEX do magazynowania substancji trujących, żrących i szkodliwych posiadają  niezbędną dokumentacje koncesyjną zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego, która jest niezbędnym dokumentem wymaganym przy eksploatacji tego typu urządzeń.

Króciec zalewowy

 Króciec odpowietrzający

Króciec spustowy

Właz rewizyjny

Specyfikacja

 Każdy wykonany przez nas wyrób poddawany jest dokładnym badaniom w przyzakładowym laboratorium badawczym.

Zbiorniki na ciecze agresywne wykonywane są zgodnie z dokumentacjami koncesyjnymi zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego

Chemoodporność i wytrzymałość mechaniczna naszych wyrobów potwierdzona jest przez laboratoria badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego. Posiadamy atesty chemoodporności między innymi na: podchloryn sodu, kwas solny, kwas siarkowy, PIX, PAX, ALF.

Do zbiornika dołączany jest paszport zbiornika, w skład którego wchodzą między innymi: dane techniczne, rysunki techniczne, atesty, wyniki badań laboratoryjnych, protokół odbioru przez UDT oraz KJ.

W celu ułatwienia prac projektowych możliwe jest przesłanie kompletnych rysunków naszych wyrobów zapisanych w formacie *.dwg.

Firma prowadzi bezpłatne doradztwo i szkolenia u klienta w zakresie stosowania naszych wyrobów.

Realizacje

Zamawiający: TKS Sp. z o.o.

Zbiornik magazynowy, pionowy typ ZV-120,0/37, dennica górna elipsoidalna, dolna płaska. Wyposażony dodatkowo w uchwyty transportowe.

Zamawiający: AQUANET S.A.

Zbiornik magazynowy, typ ZH-20,0/24, cylindryczny poziomy na zintegrowanych podporach wykonanych z tworzywa sztucznego

Zamawiający: BATERPOL S.A.

Zbiorniki przemysłowe pionowe. Zbiornik TK320 b, typ ZV-222,0/57,2, cylindryczny pionowy, dennica górna stożkowa 15st i dennica
dolna płaska.

Tabele wymiarowe

Podobne produkty

Silos

Zbiorniki pionowe na spodnicy i konstrukcji stalowej

Typ ST

Zbiorniki podziemne studnia

Typ ZC

Zbiorniki prostopadłościenne

Typ ZHc

Zbiorniki poziome na podporze ciągłej

Konfigurator

Prezentujemy Państwu dedykowany Konfigurator Zbiorników, który ułatwi i uatrakcyjni proces wyboru interesujących Państwa zbiorników magazynowych.

Konfigurator pozwala na wybranie odpowiedniego typu zbiornika wraz z określeniem jego pojemności [m3] i średnicy [mm]. Na tej podstawie prezentowany jest rysunek Techniczny wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną.

Skonfiguruj zbiornik

Katalog wyrobów

Porównywarka Konfigurator