TROKOTEX jako producent innowacyjnych rozwiązań dla branży budowlanej w zakresie prętów kompozytowych do zbrojenia betonu ma przyjemność zaprosić na stronę przygotowaną specjalnie z myślą o Państwa potrzebach.

Nasza firma dużą uwagę przywiązuje do codziennej pracy projektowej i do fachowego wsparcia dla architektów oraz projektantów.

Dlatego właśnie dla tej grupy dedykujemy specjalną Strefę w serwisie internetowym.

W dziale STREFA PROJEKTANTA znajdziecie Państwo wiele interesujących informacji technicznych, dokumentacje dopuszczające, certyfikaty, dane techniczne oraz materiały marketingowe.

Pręty stalowe kl. – A III

Pręty kompozytowe

Kompozyt czy stal?

Korozja stali jest procesem niemal nieuniknionym. Powstające punkty korozji są przyczyną powstawania naprężeń, spękań i odprysków fragmentów betonowej otuliny, odsłaniając całkowicie metalowe zbrojenie. Korozja zbrojenia stalowego powoduje obniżenie wytrzymałości konstrukcji, a w konsekwencji jej zniszczenie.

Zobacz wszystkie

Certyfikaty i dopuszczenia

Zobacz wszystkie

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Krajowa Ocena Techniczna

Nr ICiMB-KOT-2023-0201 wydanie 1

Zakładowa Kontrola Produkcji Siatki z kompozytów TROKOTEX do zbrojenia asfaltu

1488-CPR-0711/Z

Certyfikat nr 4800225

ISO 9001:2015

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

1488-CPR-0711/Z

Certyfikat nr 4800225

ISO 14001:2015

Międzynarodowe Normy ACI

Metodologia projektowania konstrukcji betonowych wzmocnionych prętami kompozytowymi.

Zalecenia projektowe dotyczące elementów zbrojenia betonu prętami zbrojeniowymi FRP przedstawiono w międzynarodowych normach i instrukcjach projektowych, m in.: ACI 440.1R-06 (2006). Przewodnik projektowania i budowy betonu strukturalnego wzmocnionego prętami FRP, zgodnie z raportem komitetu American Concrete Institute 440.

Komitet ACI 440, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, (2004), 35p.

American Concrete Institute (ACI) sugeruje następujące wytyczne dotyczące stosowania FRP:

* ACI 440R-07 „Raport o wzmocnieniu włóknami polimerowymi (FRP) dla konstrukcji betonowych”, Komitete ACI 440, American Concrete Institute, Farmington Hills, Mich., (2007), 100p.

* ACI 440.1R-06 „Przewodnik po projektowaniu i budowie betonu strukturalnego wzmocnionego prętami FRP”, Komitet ACI 440, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, (2006), 44p.

* ACI 440.5-08 „Specyfikacja konstrukcji z prętami zbrojeniowymi polimerowymi wzmocnionymi włóknem”, Komitet ACI 440, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, (2008), 5p.

* ACI 440.6-08 „Specyfikacja dla materiałów z prętów polimerowych wzmocnionych włóknem węglowym i szklanym do wzmacniania betonu”, Komitet ACI 440, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, (2008), 6p.

* ACI 440.3R-04 „Przewodnik po metodach testowania polimerów wzmacnianych włóknami (FRP) do wzmacniania i wzmacniania konstrukcji betonowych”, Komitet ACI 440, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, (2004), 40p.

* ACI 440.2R-08 „Przewodnik po projektowaniu i budowie zewnętrznych systemów FRP do wzmacniania konstrukcji betonowych”, Komitet ACI 440, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan (2008), 76p.

* ACI 440.7R-10 „Przewodnik po projektowaniu i budowie zewnętrznych systemów FRP do wzmacniania niezbrojonych konstrukcji murowych” Komitet ACI 440, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, (2010), 46p.

* ACI 440.4R-04 „Sprężanie struktur betonowych ścięgienami FRP”, Komitet ACI 440, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, (2004), 35p.

Porównywarka Konfigurator