Mieszalnik

Mieszalniki są typem aparatury, w których zachodzi mechaniczne mieszanie dwóch lub więcej substratów. Najczęściej mieszalniki wykorzystywane są do ujednorodnienia temperatury, składu chemicznego roztworu lub wymiany ciepła. Mieszaniu mogą podlegać substancje typu:

* ciecz – ciało stałe

* ciecz – ciecz

Zalety i korzyści

Typowy mieszalnik składa się zasadniczo z dwóch elementów: zbiornika wykonanego z chemoodpornego kompozytu i mieszadła w wykonaniu ze stali kwasoodpornej lub PP.

Do mieszalników najczęściej wykorzystuje się zbiorniki cylindryczne pionowe. W związku z dużą gamą produkowanych przez naszą firmę zbiorników pionowych mogą to być zbiorniki z płaskim dnem, na wydłużonym płaszczu itd.

Mieszalniki w wersjach specjalnych budowane są z wykorzystaniem zbiorników poziomych i prostopadłościennych.

Odporność antykorozyjna

Fachowe doradztwo

Wyroby wielogabarytowe

Wysoka wytrzymałość

Specyfikacja

Typowy mieszalnik składa się zasadniczo z dwóch elementów: zbiornika wykonanego z chemoodpornego kompozytu i mieszadła w wykonaniu ze stali kwasoodpornej lub PP.

Do mieszalników najczęściej wykorzystuje się zbiorniki cylindryczne pionowe. W związku z dużą gamą produkowanych przez naszą firmę zbiorników pionowych mogą to być zbiorniki z płaskim dnem, na wydłużonym płaszczu itd.

Mieszalniki w wersjach specjalnych budowane są z wykorzystaniem zbiorników poziomych lub prostopadłościennych.

Mieszalniki wyposażane mogą być w mieszadła pionowe (wolno, szybkoobrotowe) lub boczne.

W celu zwiększenia intensywności mieszania mieszadła mogą być montowane niesymetrycznie lub z wykorzystaniem łamaczy fal. Ze wzglądu na kształt w zbiornikach poziomych i prostopadłościennych wykorzystuje się dwa lub większą ilość mieszadeł.

Mieszalniki w standardzie wyposażone są w komplet niezbędnych króćcówprzyłącze mieszadławłaz rewizyjny i uchwyty transportowe.

Realizacje

Zamawiający: TKS Sp. z o.o.

Zbiornik magazynowy, pionowy typ ZV-120,0/37, dennica górna elipsoidalna, dolna płaska. Wyposażony dodatkowo w uchwyty transportowe.

Zamawiający: AQUANET S.A.

Zbiornik magazynowy, typ ZH-20,0/24, cylindryczny poziomy na zintegrowanych podporach wykonanych z tworzywa sztucznego

Zamawiający: BATERPOL S.A.

Zbiorniki przemysłowe pionowe. Zbiornik TK320 b, typ ZV-222,0/57,2, cylindryczny pionowy, dennica górna stożkowa 15st i dennica
dolna płaska.

Tabele wymiarowe

Podobne produkty

Silos

Zbiorniki pionowe na spodnicy i konstrukcji stalowej

Typ ST

Zbiorniki podziemne studnia

Typ ZC

Zbiorniki prostopadłościenne

Typ ZHc

Zbiorniki poziome na podporze ciągłej

Konfigurator

Prezentujemy Państwu dedykowany Konfigurator Zbiorników, który ułatwi i uatrakcyjni proces wyboru interesujących Państwa zbiorników magazynowych.

Konfigurator pozwala na wybranie odpowiedniego typu zbiornika wraz z określeniem jego pojemności [m3] i średnicy [mm]. Na tej podstawie prezentowany jest rysunek Techniczny wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną.

Skonfiguruj zbiornik

Katalog wyrobów

Porównywarka Konfigurator