Silos

Zbiornik na materiały sypkie, czyli silos z TWS przeznaczony jest do magazynowania zarówno sypkich jak i płynnych produktów rolno – spożywczych.

Głównymi materiałami magazynowymi są:

* granulat

* mączka

* zboże

* sól

* i inne

Zalety i korzyści

Silosy z kompozytu wykazują wiele zalet w porównaniu do silosów stalowych. Jednym z walorów jest większa trwałość tworzywa, drugim lepsze właściwości izolacyjne, które wykluczają problem  skraplania się dużej ilości pary wodnej,  co znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia pleśni w zbożach, mieszankach paszowych oraz innych materiałach.

Tworzywo Wzmocnione Szkłem (TWS, GRP) eliminuje również problemy z przyklejaniem się magazynowanych materiałów sypkich do ścian redukując tym samym potrzeby częstego czyszczenia..

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania materiałów sypkich wyposażone są w wewnętrzną wykładzinę antyabrazyjną dzięki, której zbiornik posiada zwiększoną wytrzymałość ścianki wewnętrznej na ścieranie. Dodatkową opcją zabezpieczenia zbiornika przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych jest zastosowanie specjalistycznych powłok z odprowadzeniem ładunków.

Większa trwałość tworzywa

Lepsze właściwości izolacyjne

Odporność antykorozyjna

Brak kontaktu z medium

Specyfikacja

Silosy pionowe typ ZVs z kompozytu mają mocną i lekką konstrukcję co znacznie ułatwia transport i ustawienie. Natomiast zbiorniki walcowe  z dnem stożkowatym umożliwiają całkowite, grawitacyjne  opróżnienie przechowywanego materiału

Do zbiorników na materiały sypkie proponujemy dodatkowe wyposażenie o następującej konfiguracji: rurę załadowczą ze stali KO z szybkozłączem strażackim,  właz rewizyjny, dodatkowe przyłącza według wytycznych inwestora,  drabinę z koszem ochronnym,  podest obsługowy,  poziomowskaz i inne.

Ponieważ każdy zbiornik jest wykonywany na indywidualne zamówienie Odbiorcy, rozmieszczenie i wielkość przyłączy (podstawowe króćce, włazy, przyłącza gwintowe) pozostaje kwestią do uzgodnienia i nie wpływa na cenę gotowego zbiornika.

Każdy wykonany przez nas wyrób poddawany jest dokładnym badaniom w przyzakładowym laboratorium badawczym.

Chemoodporność i wytrzymałość mechaniczna naszych wyrobów potwierdzona jest przez laboratoria badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego. Posiadamy atesty chemoodporności między innymi na: podchloryn sodu, kwas solny, kwas siarkowy, PIX, PAX, ALF, wodę do picia, przetwory owocowo-warzywne, środki spożywcze.

Zbiorniki na ciecze agresywne wykonywane są zgodnie z dokumentacjami koncesyjnymi zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego

Do zbiornika dołączany jest paszport zbiornika, w skład którego wchodzą między innymi: dane techniczne, rysunki techniczne, atesty, wyniki badań laboratoryjnych, protokół odbioru przez UDT oraz KJ.

W celu ułatwienia prac projektowych możliwe jest przesłanie kompletnych rysunków naszych wyrobów zapisanych w formacie *.dwg.

Realizacje

Zamawiający: TKS Sp. z o.o.

Zbiornik magazynowy, pionowy typ ZV-120,0/37, dennica górna elipsoidalna, dolna płaska. Wyposażony dodatkowo w uchwyty transportowe.

Zamawiający: AQUANET S.A.

Zbiornik magazynowy, typ ZH-20,0/24, cylindryczny poziomy na zintegrowanych podporach wykonanych z tworzywa sztucznego

Zamawiający: BATERPOL S.A.

Zbiorniki przemysłowe pionowe. Zbiornik TK320 b, typ ZV-222,0/57,2, cylindryczny pionowy, dennica górna stożkowa 15st i dennica
dolna płaska.

Tabele wymiarowe

Podobne produkty

Silos

Zbiorniki pionowe na spodnicy i konstrukcji stalowej

Typ ST

Zbiorniki podziemne studnia

Typ ZC

Zbiorniki prostopadłościenne

Typ ZHc

Zbiorniki poziome na podporze ciągłej

Konfigurator

Prezentujemy Państwu dedykowany Konfigurator Zbiorników, który ułatwi i uatrakcyjni proces wyboru interesujących Państwa zbiorników magazynowych.

Konfigurator pozwala na wybranie odpowiedniego typu zbiornika wraz z określeniem jego pojemności [m3] i średnicy [mm]. Na tej podstawie prezentowany jest rysunek Techniczny wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną.

Skonfiguruj zbiornik

Katalog wyrobów

Porównywarka Konfigurator